• /pɔ:z/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tạm nghỉ, sự tạm ngừng; ngưng
  a moment's pause
  tạm ngưng một lát
  Sự ngập ngừng
  to give pause to
  làm cho (ai) ngập ngừng
  Sự ngắt giọng (trong khi đang nói, đang đọc); chỗ ngắt giọng, chỗ ngắt
  the after a short pause, he resumed his speech
  sau khi ngắt giọng một giây, ông ấy lại tiếp tục bài diễn văn của mình
  (âm nhạc) dấu dãn nhịp, dấu lặng
  Dấu kéo dài

  Nội động từ

  Tạm nghỉ, tạm ngừng
  Chờ đợi; ngập ngừng
  ( + upon) ngừng lại
  let us pause upon this phrase
  chúng ta hãy ngừng lại ở nhóm từ này

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nhịp nghỉ, sự tạm nghỉ, sự tạm dừng, tạm nghỉ, tạm dừng

  Cơ - Điện tử

  Sự tạm nghỉ, sự tạm dừng, (v) tạm dừng, tạm nghỉ

  Toán & tin

  sự tạm dừng

  Y học

  sự tạm dừng, nghỉ, đình

  Kỹ thuật chung

  nghỉ
  pause signal
  tín hiệu nghỉ
  ngừng
  optional pause
  lệnh tạm ngừng tùy chọn
  pause button
  nút tạm ngưng
  turbo pause
  sự ngừng lại (tuabin)
  zero-pause
  ngừng qua không
  sự tạm ngừng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X