• /´intəlju:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thời gian giải lao giữa các màn của một vở diễn (hoặc của một bộ phim)
  Thời gian giữa hai sự kiện
  Tao đoạn (Hán-Việt)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X