• /toum/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tập sách, bộ sách (cuốn sách lớn, nặng, nhất là sách học, sách nghiên cứu)
  a dictionary in two tomes
  một quyển từ điển gồm hai tập

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cuốn, tập sách
  tập (sách)

  Kỹ thuật chung

  cuốn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X