• /pɔ:t'fouliou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều portfolios

  Cặp giấy (để mang giấy tờ, hồ sơ.. rời)
  Danh mục vốn đầu tư, danh mục đầu tư (của một công ty, một nhà ngân hàng)
  (nghĩa bóng) chức vụ bộ trưởng
  Minister without portfolio
  Bộ trưởng không bộ (ở Anh, bộ trưởng trong Nội các không chịu trách nhiệm về một bộ nào)


  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cặp đựng hồ sơ
  danh mục đầu tư

  Giải thích VN: Kết hợp sở hữu từ hai trở lên các đầu tư Chứng khóan, trái phiếu, hàng hóa, bất động sản, công cụ tương đương tiền mặt, hay các tài sản khác bởi một cá nhân hay nhà đầu tư thuộc tổ chức. Mục đích của danh mục đầu tư là làm giảm rủi ro bằng cách đa loại hóa đầu tư. Xem Portfolio Beta Score, Portfolio Theory.

  investment portfolio hypothesis
  thuyết danh mục đầu tư
  portfolio beta score
  chỉ số bêta của danh mục đầu tư
  portfolio choice
  chọn danh mục đầu tư
  portfolio diversification
  đa dạng hóa danh mục đầu tư
  portfolio income
  thu nhập từ danh mục đầu tư
  portfolio insurance
  bảo hiểm danh mục đầu tư
  portfolio management
  quản lý danh mục đầu tư
  portfolio manager
  nhà quản lý danh mục đầu tư
  portfolio optimization
  tối ưu hóa danh mục đầu tư
  danh mục vốn đầu tư
  quỹ đầu tư
  tổ hợp chứng khoán đầu tư
  portfolio manager
  người quản lý tổ hợp (chứng khoán) đầu tư
  securities in portfolio
  các chứng khoán có giá trị trong tổ hợp chứng khoán đầu tư
  securities in portfolio
  các chứng khoán có giá trong tổ hợp chứng khoán đầu tư
  toàn bộ chứng khoán có giá
  tổng lượng đầu tư
  tổng lượng tài sản
  portfolio risk
  rủi ro của tổng lượng tài sản
  tổng ngạch phiếu khoán
  portfolio investment
  đầu tư tổng ngạch phiếu khoán
  portfolio investments
  đầu tư tổng ngạch phiếu khoán

  Chứng khoán

  Danh mục đầu tư

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  attach

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X