• Cơ khí & công trình

    khớp mộng kín

    Giải thích EN: A tongue-and-groove joint in which the tongue member provides a means of concealing the joint by its flush bead. Giải thích VN: Một khớp mộng trong đó gờ mộng có thể làm che khuất khớp nối bằng nếp uốn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X