• (đổi hướng từ Concealing)
  /kən'si:l/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Giấu giếm, giấu, che đậy

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  làm khuất
  giấu

  Kỹ thuật chung

  che
  dấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X