• /ben´zi:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) Benzen ( (cũng) benzol)
  (thương nghiệp) như benzine

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  benzen
  benzene (C6H6)
  benzen-loại hydrocacbon thơm, mạch vòng
  benzene hexachloride
  benzen hexaclorua
  benzene hydrocarbon
  hiđrocacbon dãy benzen
  benzene nucleon
  nhân benzen
  benzene ring
  vòng benzen
  ethyl benzene
  etyl benzen
  industrial benzene
  benzen công nghiệp
  liquid sulfur dioxide-benzene process
  Phản ứng hóa học từ Benzen và dioxy sulphat lỏng
  methyl benzene
  metyl benzen
  motor benzene
  benzen động cơ
  nitration grade benzene
  benzen nitro hóa

  Địa chất

  benzen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X