• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lớp phủ (kem, đường... trên bánh ngọt)
  Sự rắc đường lên bánh
  Mặt bóng (trên kính, kim loại...)

  Hóa học & vật liệu

  phủ sương giá

  Thực phẩm

  sự đông giá

  Kỹ thuật chung

  nạo trang trí

  Giải thích EN: A process in which a scraped metal surface is decorated with the use of a handscraper.

  Giải thích VN: Sự trang trí bề mặt kim loại được nạo bằng cách dùng cái nạo bằng tay.

  đóng băng
  frosting temperature
  nhiệt độ đóng băng
  sự đóng băng
  sự làm lạnh
  sự làm mờ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X