• (đổi hướng từ Tranquilizing)
  /´træηkwi¸laiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác tranquillize

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như tranquillize
  Hình Thái Từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X