• /kwel/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đàn áp, dập tắt, dẹp yên, chấm dứt (cuộc nổi loạn...)
  to quell the rebellion
  dập tắt cuộc nổi loạn
  to quell somebody's fears
  chấm dứt sự sợ hãi
  Nén, chế ngự (mối cảm động, tình dục...)

  Hình Thái Từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X