• /səb'dju:/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chinh phục, khuất phục; đánh bại
  to subdue nature
  chinh phục thiên nhiên
  to subdue one's enemy
  đánh bại kẻ thù
  Nén (dục vọng..); làm dịu bớt, làm hạ bớt (nhất là cảm xúc)
  to subdue one's passions
  nén dục vọng của mình
  subdued light
  ánh sáng dịu
  subdued manners
  cách cư xử dịu dàng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vỡ hoang, cày cấy (đất)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chinh phục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X