• Kỹ thuật chung

    máy kinh vĩ đo từ thiên

    Giải thích EN: A surveyor's transit that is used to sight on a mark and determine true direction. Giải thích VN: Một máy kinh vĩ của giám định viên được dùng để ngắm vào một điểm dấu và xác định hướng chuẩn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X