• Kỹ thuật chung

  nhóm truyền
  interchange transmission group
  nhóm truyền trao đổi
  multi-link transmission group
  nhóm truyền dẫn đa liên kết
  multilink transmission group (MLTG)
  nhóm truyền đa liên kết
  TG vector (transmissiongroup vector)
  vectơ nhóm truyền
  TG weight (transmissiongroup weight)
  trọng số nhóm truyền
  TGID (transmissiongroup identifier)
  ký hiệu nhận dạng nhóm truyền
  Transmission Group (SNA) (TG)
  Nhóm truyền dẫn (SNA)
  transmission group identifier (TGID)
  bộ nhận dạng nhóm truyền
  transmission group identifier (TGID)
  ký hiệu nhận biết nhóm truyền
  transmission group profile
  tiểu sử nhóm truyền
  transmission group vector (TGvector)
  vetơ nhóm truyền
  transmission group weight (TGweight)
  trọng số nhóm truyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X