• Điện tử & viễn thông

  dây trời phát
  satellite transmitting antenna
  dây trời phát tự vệ tinh
  short-wave transmitting antenna
  dây trời phát sóng ngắn

  Kỹ thuật chung

  ăng ten phát
  multi-element transmitting antenna
  ăng ten phát có nhiều thành phần
  polar diagram of the transmitting antenna
  đồ thị cực của ăng ten phát
  power input to the transmitting antenna
  công suất ở đầu vào ăng ten phát thanh
  power radiated from transmitting antenna
  công suất bức xạ bởi ăng ten phát thanh
  radio horizon of transmitting antenna
  chân trời vô tuyến điện của ăng ten phát
  satellite transmitting antenna
  ăng ten phát tự vệ tinh
  short-wave transmitting antenna
  ăng ten phát sóng ngắn
  transmitting antenna beam
  chùm tia ăng ten phát thanh
  transmitting antenna gain
  độ tăng ăng ten phát xạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X