• /trăn-spŏn'dər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hệ thống nhận và phát tín hiệu lại, hệ thống tiếp sóng, bộ tách sóng (ở các máy móc vô tuyến)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bộ chuyển tiếp
  bộ tiếp sóng
  hệ thống tiếp sóng
  thiết bị phát đáp

  Kỹ thuật chung

  bộ phát đáp
  C-Band Transponder
  Bộ phát đáp băng tần C
  Data Collection System Transponder (DCST)
  bộ phát đáp của hệ thống thu thập dữ liệu
  Transponder Monitoring and Policy System (TPMS)
  hệ thống chính sách và giám sát bộ phát đáp
  Wavelength Transponder (WDMA) (WLT)
  Bộ phát đáp theo bước sóng (WDMA)
  bộ tách sóng
  máy phát đáp (vô tuyến)

  Kinh tế

  bộ tiếp sóng
  hệ thống tiếp sóng
  người hay cãi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X