• Kỹ thuật chung

    kỹ thuật vận chuyển

    Giải thích EN: The branch of engineering that is concerned with the movement of goods and people. Giải thích VN: Một ngành kỹ thuật liên quan đến sự di chuyển của hàng hóa và con người.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X