• Giao thông & vận tải

  bài toán vận tải

  Toán & tin

  bài toán vân chuyển

  Kỹ thuật chung

  bài toán vận chuyển
  vấn đề lưu chuyển

  Giải thích EN: The problem of optimizing delivery from multiple sources to multiple customers, treated mathematically as a flow from multiple sources to multiple sinks. Giải thích VN: Vần đề trong việc tối ưu hóa phân phối nhiều nguồn sản phẩm tới nhiêu khách hàng, có thể coi là dòng lưu chuyển nhiều nguồn về nơi tập kết.

  Kinh tế

  bài toán vận tải
  balanced transportation problem
  bài toán vận tải cân bằng thu phát

  Xây dựng

  bài toán vận tải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X