• Hóa học & vật liệu

    máy sấy có dây đai sàng

    Giải thích EN: A moving belt made of screen that conveys damp substances through a heated drying zone. Giải thích VN: Một dây đai động làm bởi sàng để vận chuyển các chất ẩm vào khu vực sấy khô.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X