• /dæmp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ẩm ướt; không khí ẩm thấp
  Khí mỏ
  (nghĩa bóng) sự nản chí, sự ngã lòng, sự nản lòng, sự chán nản
  to cast a damp over somebody
  làm cho ai nản lòng, giội một gáo nước lạnh vào ai
  to strike a damp into a gathering
  làm cho buổi họp mặt mất vui
  (từ lóng) rượu, đồ uống có chất rượu; sự uống rượu

  Tính từ

  Ẩm, ẩm thấp, ẩm ướt

  Ngoại động từ

  Làm ẩm, thấm ướt
  Rấm (lửa)
  to damp down a fire
  rấm lửa
  Làm nghẹt (tiếng); (âm nhạc) làm cho bớt ngân, làm cho bớt rung (dây đàn)
  Làm nản chí, làm nản lòng, làm chán nản, làm chán nản; làm mất vui, làm cụt hứng
  to damp someone's ardour
  làm giảm nhuệ khí của ai
  to damp someone's hopes
  làm cụt hy vọng của ai
  (kỹ thuật) hãm lại, cản lại; làm giảm chấn động, làm giảm xóc, chống rung

  Nội động từ

  Thối rụng, chết úng (cây cối)
  Tắt đèn

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) làm tắt dần

  Xây dựng

  độ ẩm

  Cơ - Điện tử

  Sự giảm chấn, sự hoãn xung, ẩm, cản, tắt (daođộng)

  Cơ khí & công trình

  sự giảm xóc

  Hóa học & vật liệu

  làm tắt dần

  Vật lý

  làm giảm rung

  Y học

  không khí ẩm thấp

  Kỹ thuật chung

  khí mỏ
  độ ẩm
  làm ẩm
  làm ẩm chống nóng

  Giải thích EN: The reduction of fire in a furnace when damp coals or ashes are placed on the fire bed.

  Giải thích VN: Giảm sức nóng trong lò bằng lớp than hay tro phía dưới lò.

  làm giảm
  làm nhụt
  làm ướt
  ẩm
  ẩm ướt
  sự ẩm ướt
  sự cản dịu
  sự chống rung
  sự hãm
  sự làm nhụt
  sự tắt
  sự tắt dần

  Kinh tế

  ẩm thấp
  ẩm ướt
  độ ẩm
  sự ẩm ướt

  Địa chất

  khí mỏ, khí gridu, sự ẩm ướt

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  arid , dessicated , dried , dry , parched

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X