• Xây dựng

  mẻ trộn thí nghiệm
  mẻ trộn thử

  Kỹ thuật chung

  mẻ thử

  Giải thích EN: A test sample of concrete that is used to determine the proper water-cement ratio necessary to produce the required slump and compressive strength. Giải thích VN: Một mẫu thử bê tông được dùng để xác định tỷ số xi măng - nước cần thiết để tạo ra sức bền nén và sụp yêu cầu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X