• /trai´hi:drəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (toán học) tam diện, ba mặt
  trihedral angle
  góc tam diện
  Ba mặt

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) ba mặt, thuộc tam diện

  (adj) ba mặt, thuộc tam diện

  Toán & tin

  tam diện
  coordinate trihedral
  tam diện tọa độ
  directed trihedral
  tam diện thẳng
  left-handed oriented trihedral
  tam diện định hướng bên trái
  moving trihedral
  tam diện động
  negative oriented trihedral
  tam diện hướng âm
  negatively oriented trihedral
  tam diện định hướng âm
  positively oriented trihedral
  tam diện định hướng dương
  principal trihedral
  tam diện chính
  right-handed oriented trihedral
  tam diện định hướng bên phải
  trirectangular trihedral
  tam diện ba góc vuông

  Xây dựng

  khối tam diện
  thuộc khối 3 mặt

  Kỹ thuật chung

  ba mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X