• /´tju:biη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chiều dài của ống; hệ thống ống
  two metres of copper tubing
  hai mét ống đồng
  Số lượng ống
  Vật liệu để làm ống

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Hệ thống ống, đường ống, sự lắp đặt đường ống,vỏ chống chống thấm

  Xây dựng

  sự lót thành giếng (bằng vật liệu không thấm nước)

  Kỹ thuật chung

  đường ống
  discharge tubing
  đường ống đẩy
  tubing board
  bảng đường ống (ngầm)
  đường ống dẫn
  hệ ống
  hệ thống ống
  lay flat tubing
  hệ thống ống đặt bằng
  ống
  ống dẫn
  ống khai thác (thiết bị giếng khoan)
  ống mềm
  sự đặt ống
  sự lắp ống
  vật liệu làm ống

  Giải thích EN: A material formed into a cylindrical, hollow body. Giải thích VN: Vật liệu được tạo thành một vật có dạng hình trụ rỗng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X