• /´tju:də/

  Thông dụng

  Tính từ

  ( Tudor) thuộc dòng Tudo đã làm vua nước Anh từ 1485 đến 1603
  ( Tudor) tiêu biểu cho vương triều Tudo

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Thời kỳ kiến trúc Turdo

  Giải thích EN: The final period of English Gothic architecture (fromabout 1485 to 1550), at the end of the Perpendicular phase. Giải thích VN: Thời kỳ cuối cùng của kiến trúc Gothic Anh (từ khoảng năm 1485 đến 1550), sau thời kỳ kiến trúc Perpendicular.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X