• /ju:'bikwitəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  đầy rẫy, nơi nơi, nhan nhản
  (đùa cợt) ở đâu cũng có, có mặt ở khắp nơi, tồn tại ở khắp nơi; đồng thời ở khắp nơi, thường gặp (như) ubiquitary
  ubiquitous traffic wardens
  những người giữ trật tự giao thông có mặt khắp nơi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  rare , scarce

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X