• /pərˈveɪsɪv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Toả khắp
  pervasive smell
  mùi toả khắp nơi
  pervasive damp
  không khí ẩm toả khắp nơi
  Lan tràn khắp, thâm nhập khắp

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sâu xa

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  light , limited , narrow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X