• /skeəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khan hiếm, ít có
  Hiếm, ít khi tìm thấy
  a scarce book
  sách hiếm, sách khó tìm
  make oneself scarce
  (thông tục) đi xa, tránh người khác

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khan hiếm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X