• (đổi hướng từ Unclasping)
  /ʌη´kla:sp/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Mở móc, tháo móc, cởi móc (vòng đồng hồ đeo tay...)
  Buông (ai) ra; nới (tay) ra; thả ra

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  mở móc, tháo móc

  Cơ - Điện tử

  (v) mở móc, tháo móc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X