• /ʌn´baind/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .unbound

  ,—n'bound
  mở; cởi; tháo
  Nới, xoả
  she unbound her hair
  nàng xoả tóc
  Thả ra
  to unbound a prisoner
  thả một tù nhân
  (y học) cởi băng, bó băng (vết thương)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không kết buộc
  generic unbind
  không kết buộc chung

  Kỹ thuật chung

  không liên kết

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X