• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) sóng dội (dòng nước bên dưới mặt biển chảy ngược chiều với dòng trên bề mặt, nhất là dòng nước tạo nên do sóng vỗ bờ rút ra)
  the pull of the undertow can drag swimmer out to sea
  sóng dội có thể lôi những người bơi ra biển
  Sự giật lùi

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  dòng chảy sâu (ở biển)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  đối lưu đáy

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dòng đáy
  dòng ngược
  sóng dội từ bờ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X