• /´ʌndə¸kʌrənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) dòng dưới, dòng ngầm; hải lưu ngầm (dòng nước chảy dưới bề mặt hoặc dướu một dòng khác)
  Hoạt động ngầm, lực lượng ngầm; tình cảm ngấm ngầm, ảnh hưởng ngấm ngầm; trào lưu ngầm; khuynh hướng ngầm

  Tính từ

  Có tính chất ngầm (dòng chảy)
  Có tính chất ngầm (hoạt động, khuynh hướng...)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  dòng chảy sâu

  Điện lạnh

  dòng dưới mức
  dòng non
  undercurrent relay
  rơle dòng non
  dòng ở dưới

  Điện

  sự kém dòng
  sự non dòng

  Kỹ thuật chung

  dòng chảy dưới
  dòng chảy ngầm
  dòng đáy
  dòng dưới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X