• /´vɔ:teks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều vortexes, .vortices

  Gió cuộn, gió xoáy; xoáy nước; cơn lốc
  (nghĩa bóng) cơn lốc
  the vortex of revolution
  cơn lốc cách mạng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  rôta, cái xoáy, dòng xoáy
  bound vortex
  cơ, rôta biên
  forced vortex
  rôtacưỡng bức
  free vortex
  rôta tự do
  spherical vortex
  rôta cầu
  trailing vortex
  cơ, rôta cuối, cái xoáy đầu mút


  Xây dựng

  gió cuộn, gió xoáy, xoáy nước, cơn lốc, dòng chảy rối

  Cơ - Điện tử

  Xoáy, xoáy nước, gió xoáy, dòng chảy rối

  Xoáy, xoáy nước, gió xoáy, dòng chảy rối

  Kỹ thuật chung

  luồng xoáy
  dòng xoáy
  vortex breaker
  máy chuyển ngược dòng xoáy
  vortex thermometer
  nhiệt kế dòng xoáy
  gió cuốn
  gió cuộn (khí tượng học)
  gió xoáy
  excessive vortex
  gió xoáy quá mức
  vortex cone
  nón gió xoáy
  vortex field
  trường gió xoáy
  vortex flow
  luồng gió xoáy
  gió xoáy lốc
  góc xoáy
  sự tạo xoáy
  sự xoáy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X