• /¸ʌnfɔ:´si:n/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không biết trước, không dự kiến; bất ngờ
  unforeseen difficulties
  những khó khăn bất ngờ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X