• /ә'brΛpt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bất ngờ, đột ngột; vội vã
  an abrupt turn
  chỗ ngoặc bất ngờ
  an abrupt departure
  sự ra đi vội vã (đột ngột)
  Cộc lốc, lấc cấc, thô lỗ
  abrupt answers
  câu trả lời cộc lốc
  abrupt manners
  cách cư xử lấc cấc
  Dốc đứng, hiểm trở, gian nan
  abrupt coast
  bờ biển dốc đứng
  the road to science is very abrupt
  con đường đi tới khoa học rất gian nan
  Trúc trắc, rời rạc (văn)
  Bị đốn, bị chặt cụt; như thể bị đốn, bị chặt cụt (cây...)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  hiểm trở

  Xây dựng

  đứng (dốc)
  đột ngột (chỗ ngoặt)

  Kỹ thuật chung

  dốc đứng
  abrupt bank
  bờ dốc đứng
  abrupt curve
  đường cong dốc đứng
  abrupt junction
  lớp chuyển tiếp dốc đứng
  abrupt shore
  bờ dốc đứng
  đột ngột
  abrupt change of cross-section
  sự thay đổi đột ngột mặt cắt
  abrupt changes
  những thay đổi đột ngột
  abrupt junction
  lớp chuyển tiếp đột ngột
  gián đoạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X