• (đổi hướng từ Unmanning)
  /ʌn´mæn/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .unmanned

  Thiến, hoạn, làm nản chí
  Làm cho mềm yếu, làm cho nhu nhược, làm cho nản lòng, làm cho thoái chí, làm cho mất nhuệ khí
  (hàng hải) lấy người đi, bớt người làm (trên tàu)
  unmanned by grief he broke down and wept
  mất hết bình tĩnh vì đau khổ, anh ta gục xuống khóc

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X