• /ʌn´mætʃt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thể sánh kịp, không có gì bằng, vô song, vô địch
  unmatched in eloguence
  chưa ai sánh kịp về tài hùng biện
  Lẻ đôi, lẻ bộ
  Không trọn bộ, tản mát
  Không ai địch nổi
  Không ai ngang tài, ngang sức

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không so khớp
  không xứng

  Kỹ thuật chung

  không bằng
  không đối xứng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X