• /ʌn´pærə¸leld/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vô song, không thể sánh kịp, không gì bằng
  Chưa hề có, chưa từng có, tuyệt vời
  event that is unparalleled in history
  sự kiện chưa từng có trong lịch sử


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X