• /ju:´ni:k/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đơn nhất; độc nhất vô nhị, chỉ có một
  unique son
  con một
  Duy nhất, vô song (không có cái gì giống hoặc bằng)
  unique meaning
  nghĩa duy nhất
  unique aim
  mục đích duy nhất
  ( + to somebody/something) chỉ liên quan đến một người (một nhóm, một vật)
  special difficulties unique to blind people
  những khó khăn đặc biệt, riêng của người mù
  (thông tục) khác thường, đáng chú ý, kỳ cục, lạ đời, dị thường
  you are unique
  anh kỳ thật, anh lạ đời thật

  Danh từ

  Vật duy nhất, vật chỉ có một không hai

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lạ thường

  Cơ - Điện tử

  (adj) đơn nhất, độc nhất, độc đáo

  Toán & tin

  duy nhất đơn trị

  Kỹ thuật chung

  độc nhất
  unique number
  số độc nhất
  unique value
  giá trị độc nhất
  đơn trị
  duy nhất
  non unique alternate key
  khóa thay thế không duy nhất
  unique data
  dữ liệu duy nhất
  unique existence
  tồn tại duy nhất
  unique factorisation
  nhân tử hóa duy nhất
  unique factorization
  nhân tử duy nhất
  unique factorization domain
  miền nhân tử hóa duy nhất
  unique file
  tập tin duy nhất
  unique identifier
  định danh duy nhất
  unique index
  chỉ số duy nhất
  unique key
  khóa duy nhất
  unique postal name
  tên bưu chính duy nhất
  unique record
  bản ghi duy nhất
  unique solution
  nghiệm duy nhất
  unique value
  giá trị duy nhất
  unique word detection
  sự dò từ duy nhất (vô tuyến vũ trụ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X