• /ʌn´mouti¸veitid/

  Thông dụng

  Cách viết khác unmotived

  Tính từ

  Không có lý do, không có mục đích

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X