• Xây dựng

  sự lọc kiểu chân không

  Kỹ thuật chung

  sự lọc chân không

  Giải thích EN: The introduction of a partial vacuum in order to cause an increase in fluid flow through a filter, thus separating liquid from solid. Giải thích VN: Sự sử dụng một chân không không hoàn toàn nhằm làm tăng dòng chảy chất lỏng qua một bộ lọc, từ đó tách chất lỏng và chất rắn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X