• /væn/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( the van) (quân sự) tiền đội, quân tiên phong
  Những người đi tiên phong, những người lãnh đạo (một phong trào); địa vị hàng đầu
  men in the van of the movement
  những người đi tiên phong trong phong trào
  in the van of nations fighting for independence
  ở hàng đầu trong các nước đang đấu tranh giành độc lập

  Danh từ

  Xe tải (chuyên chở hành lý hoặc người)
  Như luggage van

  Ngoại động từ

  Chuyên chở bằng xe tải

  Danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) máy quạt thóc
  (từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca) cánh chim

  Ngoại động từ

  Đãi (quặng)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  toa cung ứng
  toa trở hàng

  Kinh tế

  côngtenơ
  toa chở hàng (dùng để chở hành lý, thư từ, hàng hóa)
  toa xe lửa có mui
  xe tải lớn có mui

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  camper , cart , lead , truck , vehicle , wagon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X