• Thông dụng

  Danh từ

  Điểm ảo (điểm mà tất cả các đường song song trong một mặt phẳng có vẻ (như) gặp nhau về phối cảnh), điểm biến mất (toán)
  our morale had almost reached vanishing point
  (nghĩa bóng) tinh thần của chúng tôi gần như bị tan biến

  Nguồn khác

  Hóa học & vật liệu

  điểm cuối đường ren

  Xây dựng

  điểm (hội) tụ trong phép phối cảnh

  Kỹ thuật chung

  điểm tụ
  điểm biến mất
  điểm triệt tiêu
  vanishing point projection
  phép chiếu điểm triệt tiêu
  tâm phối cảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X