• /´vi:nəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dễ mua chuộc, dễ hối lộ; vụ lợi
  venal politician
  một nhà chính trị dễ mua chuộc
  Bị ảnh hưởng bởi ăn hối lộ, bị thực hiện vì ăn hối lộ (về tư cách đạo đức)
  venal practices
  những thói ăn hối lộ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X