• /´veritəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Được gọi tên, đặt đúng tên
  Thực, thực sự
  a veritable story
  một câu chuyện thực
  a veritable feat of arms
  một chiến công thực sự
  the veritable value of...
  giá trị thực của...


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  fake , false , unreal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X