• /'vælɪd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chắc chắn, có hiệu quả, có hiệu lực
  Hợp lý, đúng đắn, có cơ sở/căn cứ vững chắc, lôgich
  a valid argument
  một lý lẽ vững chắc
  (pháp lý) có giá trị, có hiệu lực; hợp lệ, theo đúng các thủ tục
  valid contract
  hợp đồng có giá trị (về (pháp lý))
  valid passport
  hộ chiếu hợp lệ
  the ticket is no longer valid
  vé không còn giá trị nữa

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có hiệu lực
  to be valid
  có hiệu lực


  Cơ - Điện tử

  (adj) được công nhận, có hiệu quả, có giá trị,hợp lệ

  Kỹ thuật chung

  hợp lệ
  hợp pháp
  hiệu lực
  to be valid
  có hiệu lực
  Valid Data Indication (VI)
  chỉ thị số liệu có hiệu lực
  vững chắc

  Kinh tế

  có giá trị
  có giá trị pháp lý
  valid contract
  hợp đồng có giá trị pháp lý
  có giá trị pháp lý, hợp pháp
  có hiệu lực
  valid contract
  hợp đồng có hiệu lực
  valid documentation
  văn kiện chứng minh có hiệu lực
  valid passport
  hộ chiếu có hiệu lực
  valid period
  thời gian có hiệu lực
  valid until
  có hiệu lực đến
  valid will
  di chúc có hiệu lực
  có hiệu lực pháp lý
  hợp lệ
  hợp pháp
  hợp thức
  hữu hiệu
  valid contract
  hợp đồng hữu hiệu
  valid receipt
  phiếu thu hữu hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X