• /ɔˈθɛntɪk/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đích thực; xác thực
  authentic signature
  chữ ký thật
  authentic news
  tin thật
  Đáng tin

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chính xác
  xác thực
  authentic act
  chứng thư xác thực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X