• Hóa học & vật liệu

    dầu vetive

    Giải thích EN: An essential oil with a violetlike odor that is derived from the East Indian grass Vetiveria zizanioides; used in perfumery. Giải thích VN: Loại dầu có mùi, màu tím có nguồn gốc từ miền đông Ấn Độ sử dụng để sản suất nước hoa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X