• /vai´breiʃənəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Rung động
  Lúc lắc, chấn động

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có chấn động
  có dao động
  có rung động

  Kỹ thuật chung

  dao động
  vibrational amplitude
  biên độ dao động
  vibrational energy
  năng lượng dao động
  vibrational entropy
  entropy dao động
  vibrational frequency
  tần số dao động
  vibrational quantum number
  lượng tử số dao động
  vibrational rate level
  mức tốc độ dao động
  vibrational spectrum
  phổ dao động
  vibrational structure
  cấu trúc dao động
  vibrational temperature
  nhiệt độ dao động (của chuyển động phân tử)
  zero-point (vibrational) energy
  năng lượng (dao động) điểm không
  rung
  rung động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X