• Kỹ thuật chung

    lỗ rò ảo

    Giải thích EN: The portion of a leak in a vacuum system that is caused by the slow desorptive release of gas at an unpredictable rate. Giải thích VN: Một phần của lỗ rò trong hệ chân không gây ra bởi sự nhả khí chậm tại một tốc độ không thể dự đoán.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X