• /´vi:zə/

  Thông dụng

  Cách viết khác visé

  Danh từ

  Thị thực (con dấu hoặc dấu do viên chức của nước ngoài đóng lên hộ chiếu để cho biết người cầm hộ chiếu có thể vào, đi qua hoặc rời nước của họ)
  entry visa
  thị thực nhập cảnh
  exit visa
  thị thực xuất cảnh
  transit visa
  thị thực quá cảnh

  Ngoại động từ visaed

  Đóng dấu thị thực (lên hộ chiếu)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thị thực

  Kinh tế

  chiếu khán (xuất nhập cảnh)
  chữ ký xác nhận
  dấu thị thực
  entry visa
  dấu thị thực nhập cảnh
  exit visa
  dấu thị thực xuất cảnh
  thị thực
  entry visa
  dấu thị thực nhập cảnh
  entry visa
  thị thực nhập cảnh
  exit visa
  dấu thị thực xuất cảnh
  official visa
  thị thực công vụ
  re-entry visa
  thị thực nhập cảnh
  re-entry visa
  thị thực tái nhập cảnh
  technical visa
  thị thực kỹ thuật
  tourist visa
  thị thực du lịch
  tourist visa
  thị thực nhập cảnh du lịch
  tourist visa
  thị thực tái nhập cảnh
  transit visa
  thị thực quá cảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X