• /´fæntæzəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Như phantom
  Ảo ảnh, ảo tưởng

  Chuyên ngành

  Y học

  ảnh ảo

  Kỹ thuật chung

  ảo tưởng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X